Paket virov za svetovalca

trajnostni turizem in cilji trajnostnega razvoja

etika in družbena odgovornost v turizmu

naravna in kulturna dediščina

konkurenčnost in trajnostni lokalni poslovni razvoj

strategija internacionalizacije

blagovna znamka in digitalni marketing

mreženje in lokalna partnerstva

inovacije in digitalna preobrazba

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja
avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948
Copyright © Project: Blue Tourism | Privacy Policy | Project Website